Akustik – hvad er logikken?

Der er tre vigtige akustiske grundregler der skal være I orden I et rum, hvor flere eller mange mennesker opholder sig og samtaler. Hvis disse forhold ikke er i orden, kan det medføre stress, manglende koncentration og høre skader.

  • Efterklangstiden skal minimeres. Efterklangstiden er oplevelsen af at lyden runger og bliver ”hængende”. En lang efterklangstid er som lyden i et kirkerum, og en kort efterklangstid er som lyden i en dagligstue med tykke tæpper og polstrede sofaer. En acceptabel efterklangstid i kontormiljøer er på 0,6 sekunder.
  • Stående lydbølger skal absorberes eller brydes. Stående lydbølger opstår mellem parallelle hårde flader (væg/væg eller gulv/loft) og giver udslag i korte ekkoer eller resonans, hvorved det er vanskeligt at forstå tale. Når man ikke kan forstå hvad den anden siger, taler man endnu højere eller råber. Tale forståelighed er måske en af de vigtigste emner indenfor akustikken – ofte synonym med ”god” eller” dårlig” akustik.
  • Definitionen på støj er ”uønsket lyd” uanset hvor højt eller lavt dette måtte være. For at minimere ”uønsket” lyd er det nødvendigt at kombinere lyd absorption (akustisk dæmpning) med lyd isolation (tunge og tykke konstruktioner)

Lyd absorbenter skal dække en stor del af loftsfladen og vægfladen og tykkelsen på absorbenten skal helst være over 32 mm fra den hårde overflade. (væg eller loft). Dette er nødvendigt for at absorbere frekvenser over 400 Hz, hvilket er det vigtige frekvensområde ved menneskelig tale.

Kontakt os for at få en optimal opsætningsplan og et optimalt produktvalg med akustikdata – under hensyn til rummets udformning.

Download

vores produktbrochurer og datablade

Download Her